GPR w Mińsku

Tym razem uczestniczyliśmy w lotach treningowych mińskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej.